THÔNG BÁO !!! Từ ngày 01/09 cửa hàng chuyển về 29c Trịnh Phong, NT ( Ngã 4 Ngô Gia Tự vs Trịnh Phong )