THÔNG BÁO !!! Từ ngày 01/09 cửa hàng chuyển về 29c Trịnh Phong, NT ( Ngã 4 Ngô Gia Tự vs Trịnh Phong )


Camera


 Camera trước BlackBerry 10  : 150k
 Camera sau Z10 , Q10 , Q20 , Z30 , Leap  : 200k           
 Camera sau Passport : 400k
 Camera trước KEYone : 250k
 Camera sau KEYone : 600k
 Camera trước Priv : 200k
 Camera sau Priv : 400k

 

Ổ Sim


 Ổ sim Z10 , Q10 , Z30 , Leap , Q5 , Z3 , Q20  : 350k             
 Ổ sim Passport : 350k
 Ổ sim Priv : 400k

 

Chân Sạc


 Chân sạc Z10 , Q10 , Z30 , Leap , Q20 : 350k          
 Chân sạc Passport 1  : 500k
 Chân sạc Passport Silver : 500k
 Chân sạc Priv : 500k
 Chân sạc KEYone : 600k