[giaban]1,300,000[/giaban]
[tomtat] +Thời gian sửa chữa
2 ngày
+Bảo hành 1 tháng tại BBNHATRANG [/tomtat]
[chitiet] [/chitiet]
[kythuat][/kythuat]
<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot][video] [/video][danhgia][/danhgia]
Danh mục