[giaban]1,500,000[/giaban]
[tomtat] + Blackberry Priv vỡ màn , BlackBerry Priv hỏng LCD, BlackBerry Priv lỗi cảm ứng, [/tomtat]
[chitiet]
[/chitiet]
[kythuat] Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Bảng giá [/kythuat]
<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot][video] [/video][danhgia][/danhgia]
Danh mục