[giaban]250,000[/giaban]
[tomtat]+ Miếng dán màn hình, Miếng Dán Cường Lực 9h Blackberry Priv 3D Full phủ kín màn hình kể cả các cạnh mép cong của màn hình, giúp bảo vệ tồi đa khi có chấn đông
[/tomtat]

[chitiet] [/chitiet]
[kythuat] Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Bảng giá [/kythuat]
<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot][video] [/video][danhgia][/danhgia]
Danh mục