[giaban]1,100,000[/giaban] [chitiet]
[/chitiet]
[tomtat]
[/tomtat]
[kythuat]
[/kythuat]
<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot][video][/video][danhgia][/danhgia]
Danh mục