[giaban]1,500,000[/giaban] [chitiet][/chitiet]
[tomtat]

[/tomtat]

[kythuat]

[/kythuat]

<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot][video]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Hình Ảnh[/video][danhgia]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Đánh Giá[/danhgia]
Danh mục